Tuz Çeşitleri

Tuz Firmamız hem göl tuzu hem kaya tuzu üreticisi ve distribütörü olarak sıvı solüsyon, gıda sanayi tuzu, sofralık tuz ve kimyasallar olmak üzere geniş bir ürün yelpazesiyle daima kalite, zamanında teslim anlayışıyla hizmet sunmaktadır.Üretimimizin büyük bölümünü peynir tuzu , zeytin tuzu, kuruyemiş tuzu, unlu mamuller tuzu, çeşni ve hazır çorba tuzu, turşu tuzu, et ürünleri tuzu , salça tuzu, kapari tuzu, kabuk soyma susam tuzu ve sofralık paket tuzlar oluşturmaktadır. Bunların yanında tekstil tuzu, arıtma tuzu , deri tuzu , kar tuzu, bulaşık makinesi tuzu , tablet tuz, masaj tuzu , kimya tuzu , metalürji tuzu gibi tuz çeşitlerini de üretmektedir.
Kurulduğumuz ilk günden itibaren kaliteden ödün vermeyen, çevreye duyarlı, başarma azmi sayesinde globalleşen dünya da Türkiye’nin sayılı firmaları arasında yerini almıştır. Ticari hayatta başarı ve sürekliliğin teminatı hizmette dürüstlük ve kalitedir prensibiyle çalışan firmamız gösterdiğiniz yakın ilgi ve desteğinizden ötürü teşekkür ederek siz müşterilerimize bugün ve gelecek de hizmet vermeye devam edecektir.
 
KALİTE POLİTİKAMIZ
Hedefimiz, tüketici ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak karşılayacak şekilde güvenilir gıda ürünleri sunarak seçkin bir marka olmaktır, Üretimini yaptığımız ürünün kalitesiyle örnek firma olmak, Yasalara, yönetmeliklere ve tebliğlere, meslek etik kurallarına uygun faaliyet göstermek, Sürekli gelişme ve iyileşmeyi sağlamak, verimliliği arttırarak en üst seviyeye çıkarmak, Toplum ve insan sağlığına duyduğumuz sonsuz saygıdan dolayı temizlik ve hijyen kurallarını eksiksiz olarak yerine getirmek, Müşterilerle yapılan anlaşmalar sonrasında görüşülen anlaşma kurallarını eksiksiz ve zamanında yerine getirmek, Bu fikirler sonucu müşteriler ve çalışanlarla kurulan güçlü işbirliği köprüsü doğrultusunda en üst düzeyde müşterilerimizin ve çalışanlarımızın memnuniyetini sağlamak şirketimizin kalite ve gıda politikamızdır.
 
MİSYON & VİZYON
 
Misyonumuz
Firmamız Müşteri memnuniyetini, sürekli gelişmeyi, kaliteyi,sosyal sorumluluğu, profesyonel yönetim anlayışını, teknolojik gelişmelere uygunluğu ve paylaşımı esas alan bir anlayışla sektöründe lider bir kuruluş olmayı kendine ''MİSYON'' edinmiştir.
 
Vizyonumuz
Siz Müşterilerimize , daha kaliteli bir yaşam için ihtiyaç duyduklari ürün ve hizmetleri müşteri memnuniyetini temel alarak , sosyal ve çevre sorumluluğu bilinciyle sunmaktır.
 
 
Tuz Nedir?
Kimyada, bir asit ile baz arasında gerçekleşen kimyasal tepkime sonucunda suy la birlikte oluşan maddeye tuz denir. Birbirin den farklı yüzlerce tuz türü vardır. Ama günlük konuşma dilinde "tuz" denince bilinen sofra tuzu kastedilir; sofra tuzunun kimyasal bileşimi sodyum klorürdür. 
 
Tuzların Hazırlanması
 
Tuzların oluşum tepkimesi bir denklem biçiminde yazılabilir:
asit+baz * tuz+su
 
Kimyada, herhangi bir asitle tepkimeye girdiğinde o asidi nötrleştirerek, yani onun asit özelliklerini ortadan kaldırarak, tuz ve su oluşumuna yol açan maddeye baz denir.
 
Bazlar genellikle metal oksitleri ya da hidroksitleridir; tuz oluşumu sırasında bazdaki metal, asitteki hidrojenin yerini alır. Tuzlar oluştukları aside göre adandırılır. Buna göre, hidroklorik asidin nötrleştirilmesi (yansızlaştırılması) sonucu ortaya çıkan tuzlara klorürler; nitrik asitten oluşan lara nitratlar; sülfürik asitten oluşanlara sül fatlar; karbonik asitten oluşanlara karbonat lar denir. Bu örnekler daha da çoğaltılabilir.
 
Tuzların Özellikleri ve Kullanım Alanları :
Tuzların çoğu artı ya da eksi yüklü atomlar dan ya da iyon denen atom gruplarından oluşur; artı yüklü iyonlar (kat¬yonlar) metalden, eksi yüklü iyonlar (anyon lar) ise asitten gelir. Katı haldeki bir tuzun iyonları, belirli bir yerleşim düzeni içinde bir araya gelerek bir kristal oluştururlar. Krista lin biçimi tuzdan tuza değişir; örneğin, sod yum klorür kristalleri her zaman küp biçimindedir. Tuzların çoğunun kristali hidratlı hal dedir, yani kristal yapısına belirli oranda su bağlanmıştır. Bu kristalleşme suyu tuzun ısıtıl ması yoluyla ayrılabilir ve böylece susuz bir yapı elde edilir. Çok bilinen bir örnek, su katıldığı zaman mavi bir çözelti oluşturan beyaz, susuz bakır sülfat tozudur. Bu mavi çözelti buharlaştırıldığında hidratlı mavi bakır sülfat kristalleri elde edilebilir.
Tuzların çoğu suda çözünerek (eriyerek) bir çözelti oluşturur. Ama bazı tuzlar suda çözünemez; iki çözelti arasındaki bir tepkime sonucu oluşan bu tür bir tuz dibe çökerek ayrılır ve bir çökelti (katı madde) oluşturur. Tuzlar iyonlardan oluş tuğundan, suda çözündükleri zaman elektriği iletebilirler; bu tür bir çözeltiye elektrolit denir.
Birçok kayaçta tuz bulunur; bu kayaçlardan bazıları, örneğin kireçtaşı, büyük ölçüde kalsiyum karbonat tuzundan oluşmuştur. Ha vadaki karbon dioksidin çok az miktarı suda çözünerek seyreltik bir asit oluşturur; bu asit de kayaç tuzlarının birçoğunu çözer. Bu nedenle ırmaklar, göller, özellikle de denizler ve okyanuslar büyük miktarlarda çözünmüş tuz içerirler ve en geniş doğal tuz çökelleri kurumuş su yataklarında bulunur.
Eğer doğada tuzlar olmasaydı, bazı bitkiler ve hayvanlar da olmazdı. Ayrıca tuzun evler de, tıpta ve sanayide önemli kullanım alanları vardır.
 
 
 
Ürün Gruplarımız :
 
FIRIN TUZU
İNCE KRİSTAL TUZ
İRİ KRİSTAL TUZ 
KRİSTAL TUZ
SÜPER İRİ KRİSTAL TUZ
PUDRA TUZU
PEYNİR TUZU
ZEYTİN TUZU 
KURUYEMİŞ TUZU 
UNLU MAMÜLLER TUZU  
TURŞU TUZU
ET ÜRÜNLERİ TUZU 
YEMEKLİK TUZ
SALÇA TUZU 
KAPARİ TUZU 
KABUK SOYMA SUSAM TUZU 
TEKSTİL TUZU
ARITMA TUZU
DERİ TUZU 
KAR TUZU 
BULAŞIK MAKİNESİ TUZU
KİMYA TUZU 
SABUN TUZU
ABRASİV TUZU
 ve diğerleri...

Tuz Çeşitleri - İletişim

Sanayi Mah. Sultan Selim Cad. Teknik Sk. No:2 K2: D:14 4.Levent - İstanbul Tel:0212 269 68 10- 0535 734 00 54 - 0533 313 03 96
bilgi@sitebayi.com
 

Tuz Çeşitleri facebook paylaşım
Ziyaret: 1433
Tuz Çeşitleri, sayfası Tuz Çeşitleri resmi reklam sitesidir.